Tájékoztató  „B” kategória

 

7. Felvétel módja:-16.5 éves kor

- Jelentkezési lap,  iskolával kötött  szerződés  kitöltése!

- Személyi igazolvány , lakcímkártya,ha rendelkezik érvényes  vezetői  engedéllyel,fénymásolat csatol.

- Alapfokú iskola végzettség igazolása.

-18. életévét nem töltötte be a tanuló, szülői aláírás szüksége

8.Orvosi alkalmassági igazolás / háziorvos- díjköteles / Elméleti vizsgához szükséges.

9.Elméleti vizsgára jelentés feltételei:- Elméleti tanfolyam teljesítése,   -16 év 9 hónap betöltése   - Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon  belül jelenthető le vizsgára,12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.  A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére, ha mégsem, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, vizsgaigazolás nem állítható ki.

10.Elméleti oktatás időtartalma:  ( 45 perc / óra ) 10 perc szünet

- Szerkezet üzemeltetés:  2 óra , -  Kresz : 20 óra ,  - Járművezetés elmélete: 6 óra =   kötelező minimális óraszám 28 óra

A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Gyakorlati oktatás időtartama ( 50 perc/óra):--alapoktatás :9 óra,     - városi vezetés  : 14 óra,    - országúti :4 óra,  -   éjszakai vezetés: 2 óra,

Forgalmi vizsga: 60 perc

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig megszerzett eredmények érvényességüket vesztik.

A forgalmi vizsgára jelentés feltétele a minimális  gyakorlati   óraszám ( 29 )  és 580 km  menettávolság teljesítése!  17. életév betöltése. Tandíj,vizsgadíj befizetése!

11. A gyakorlati oktatás SUZUKI SWIFT 2017 gépkocsival történik.

12.Hiányzás pótlása: A tanfolyamra jelentkezőnek elméleti és gyakorlati oktatáson kötelező részt venni. Az elméleti hiányzásokat ( 10 % ) az iskolavezetővel egyeztetve pótolni kell!

13.    Tandíj:       - Elméleti tanfolyam díj: 40.400 Ft    +  vizsgadíj  4.600Ft

-  Gyakorlati oktatás díja:  5000Ft/óra  ( 29óra + vizsgaóra= 30óra) + forgalmi vizsgadíj: 11.000Ft

14. A „B” kategóriás képzésben nincs lehetőség szakmai felmentésre a tanfolyam végzése illetve a vizsgázás alól.

15. A tanulónak joga van a képzés során oktatót vagy más képzőszervet választani. Az addig  igénybevett szolgáltatások díját a tanuló

köteles kiegyenlíteni. A teljesített oktatásról az iskola igazolást ad 3 munkanapon belül. Az igazolás díjmentes.

16. Oktatás helyszínei: Elméleti  okt .helye:-  Vác Erzsébet u. 22  (TB mögötti parkolóból) ,      -   Gyakorlópálya:   Vác Deákvári fasor 6

17.  Gyakorlati pótórák:  Az előírt óraszám, nem mindenkinek elegendő! A pótóra díj  megegyezik a kötelező órák díjával ( 5000FT/óra)

18.  Az oktatással kapcsolatban észrevételt tehet az iskolavezetőnél személyesen vagy a szakmai  felügyeleti szervnél:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest , Than Károly utca 3-5

19. A tanuló jogai:.- A tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Köteles a gyakorlati  oktatás során érvényes arcképes igazolványt  magánál tartani és a vizsgákon is csak így vehet részt!

20. Vizsgadíjak:      -  Elmélet vizsga: 4600Ft,    -   Forgalmi vizsga:11.000Ft.  Befizetés készpénzben az iskola pénztárában. A forgalmi vizsgadíj   nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.

21.  Sikeres vizsga után a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki,amelyet  három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Az első jogosítványnál,okmányirodákban kell bemutatni a vöröskeresztes kártyát!

- Elsősegély vizsgát nem kell tenni az alábbi végzettségű tanulóknak: ( Orvosi diploma,Állatorvosi diploma, Egészségügyi főiskola,Szakközépiskola, Szakiskola), 1984 után szerzett jogosítvány. Csak a megszerzett végzettség mentesít a vizsga alól. Részletes felsorolás a 24/2005.GKM rendeletben.

- Amennyiben szükséges elsősegély vizsga, a tanfolyam iskolánknál elvégezhető (12.000Ft)! A vizsgát a Pest Megyei Vöröskereszt  szervezi.

Tanfolyamok

Segédmotor

AM kategória

Motorkerékpár

A1, A2 ,A kategória

Személyautó

B1, B kategória