Tájékoztató  „B” kategória

Pál autósiskola

1. Pál Gábor :   2600. Vác ,Bocskai u 9.    Tel.:06 20 9841 554

E-mail cím:vacautosiskola@gmail.com Honlap címe: www.palautosiskola.hu

2.  Cégforma: Egyéni vállalkozó

3.Vállalkozói ig.sz.:.:ES-286839  ,   Nyilvántart sz.:4745534 ,  Képzési eng. sz.:1947/91 , Felnőttképz.int.reg sz.: 00532-2008

4.Iskolavezető: Pál Marianna    Tel.: 06 30-532-8948

E-mail cím: palmarianna1976@gmail.com

5. Ügyfélfogadás:  2600, Vác Bocskai u 9.   ,   Szerda:     08-16 –ig  ,        Tel:: 06-30-5328948 vagy 06-20-9841554

Előzetes egyeztetéssel egyéb időpontokban is.

6.Elméleti okt. helye: 2600, Vác Erzsébet u. 22     / Bejárat   Csányi krt. 16 felől /…   Tel.:06-20-9841554

Gyakorlópálya:         2600, Vác Deákvári fasor

7.Felvétel módja:-16.5 éves kor

-Jelentkezési lap,  iskolával kötött  szerződés  kitöltése!

- Személyi igazolvány,lakcímkártya,ha rendelkezik érvényes  vezetői engedéllyel,fénymásolat csatol.

-18. életévét nem töltötte be a tanuló, szülői aláírás szüksége

8.Orvosi alkalmassági igazolás / háziorvos- díjköteles / Elméleti vizsgához szükséges.

9.Elméleti vizsgára jelentés feltételei:-Elméleti tanfolyam teljesítése,   -16 év 9 hónap betöltése-Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon  belül jelenthető le vizsgára,12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.  A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a vizsgaközpont részére, ha mégsem, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható.

- Elsősegély vizsgát nem kell tenni az alábbi végzettségű tanulóknak: Orvosi diploma, Állatorvosi diploma, Egészségügyi főiskola, Szakközépiskola, Szakiskola.  Csak megszerzett végzettség mentesít a vizsga alól. Részletes felsorolás a 24/2005GKM rendeletben

-Amennyiben szükséges elsősegély vizsga, a tanfolyam iskolánknál elvégezhető (12.000Ft) A vizsgát a Pest megyei Vöröskereszt szervezi!

10.Elméleti oktatás időtartalma:  ( 45 perc / óra ) 10 perc szünet

- Szerkezet üzemeltetés: 2 óra , -Kresz :20 óra ,  - Járművezetés elmélete: 6 óra =   kötelező minimális óraszám 28 óra

A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Gyakorlati oktatás időtartama( 50 perc/óra):--alapoktatás :9 óra,    - városi vezetés  : 14 óra, - országúti :4 óra,  -  éjszakai vezetés: 2 óra,

Forgalmi vizsga: 60 perc

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig megszerzett eredmények érvényességüket vesztik.

A forgalmi vizsgára jelentés feltétele a minimális gyakorlati óraszám ( 29 ) és 580 km  menettávolság teljesítése!  17. életév betöltése. Tandíj,vizsgadíj befizetése!

11. A gyakorlati oktatás DACIA SANDERO STEPWAY gépkocsival történik.

12.Hiányzás pótlása: A tanfolyamra jelentkezőnek elméleti és gyakorlati oktatáson kötelező részt venni. Az elméleti hiányzásokat ( 10 % ) az iskolavezetővel egyeztetve pótolni kell!

13. Tandíj:   -Elméleti tanfolyam díj: 40.400 Ft    +  vizsgadíj  4.600Ft

- Gyakorlati oktatás díja:  7000Ft/óra  ( 29óra + vizsgaóra= 30óra) + forgalmi vizsgadíj: 11.000Ft

14. A „B” kategóriás képzésben nincs lehetőség szakmai felmentésre a tanfolyam végzése illetve a vizsgázás alól. Kivéve: siket, mozgáskorlátozott tanulót. Az elméleti képzés alól-kérésére- az iskolavezető mentesíti!

15. A tanulónak joga van a képzés során oktatót vagy más képzőszervet választani. Az addig igénybevett szolgáltatások díját a tanuló

köteles kiegyenlíteni. A teljesített oktatásról az iskola igazolást ad 3 munkanapon belül. Az igazolás díjmentes.

16. Oktatás helyszínei: Elméleti okt.helye:- Vác Erzsébet u. 22  (TB mögötti parkolóból) ,  - Gyakorlópálya: Vác Deákvári fasor 6

17.  Gyakorlati pótórák:  Az előírt óraszám, nem mindenkinek elegendő! A pótóradíj  megegyezik a kötelező órák díjával ( 7000Ft/óra)

18. Az oktatással kapcsolatban észrevételt tehet az iskolavezetőnél személyesen vagy a szakmai  felügyeleti szervnél:

-Felügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű  Társaság

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5

- Engedélyező Hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)  1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

19.A tanuló jogai:.- A tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Köteles a gyakorlati oktatás során érvényes arcképes igazolványt magánál tartani és a vizsgákon is csak így vehet részt!

20. Vizsgadíjak: -Elmélet vizsga: 4600Ft,    -   Forgalmi vizsga:11.000Ft.Befizetés átutalással vagy készpénzben az iskola pénztárában. A forgalmi vizsgadíj   nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.

21.Sikeres vizsga után a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki,amelyet három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.Az első jogosítványnál,okmányirodákban kell bemutatni a vöröskeresztes kártyát!

Külföldi állampolgár jogszerű magyarországi tartózkodását igazolni kell!

- Elsősegély vizsgát nem kell tenni az alábbi végzettségű tanulóknak: ( Orvosi diploma,Állatorvosi diploma, Egészségügyi főiskola,Szakközépiskola, Szakiskola), 1984 után szerzett jogosítvány. Csak a megszerzett végzettség mentesít a vizsga alól. Részletes felsorolás a 24/2005.GKM rendeletben.

- Amennyiben szükséges elsősegély vizsga, a tanfolyam iskolánknál elvégezhető (12.000Ft)! A vizsgát a Pest Megyei Vöröskereszt  szervezi.

Tanfolyamok

Segédmotor

AM kategória

Motorkerékpár

A1, A2 ,A kategória

Személyautó

B1, B kategória