További kategóriákhoz tekerj lejjebb!

 

Tájékoztató  „A1” kategória

 

7. Felvétel módja:-15.5 éves kor

- Jelentkezési lap,  iskolával kötött  szerződés  kitöltése!

- Személyi igazolvány,lakcímkártya,ha rendelkezik érvényes  vezetői  engedéllyel,fénymásolat csatol.

- Alapfokú iskolai végzettség igazolása

-18. életévét nem töltötte be a tanuló, szülői aláírás szüksége

8.Orvosi alkalmassági igazolás / háziorvos- díjköteles / Elméleti vizsgához szükséges.

9.Elméleti vizsgára jelentés feltételei:- Elméleti tanfolyam teljesítése,   -15 év 9 hónap betöltése  - Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon  belül jelenthető le vizsgára,12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.  A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére, ha mégsem, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, vizsgaigazolás nem állítható ki.

10.Elméleti oktatás időtartalma:  ( 45 perc / óra ) 10 perc szünet

-  Szerkezet üzemeltetés:  4 óra ,  -  Kresz : 10 óra ,     - járművezetés elmélete: 4 óra =   kötelező minimális óraszám 22 óra

- A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Gyakorlati oktatás időtartama ( 50 perc/óra):- alapoktatás :6 óra,     - városi vezetés  : 8 óra,    - országúti :2 óra,

Járműkezelési vizsga: 20 perc                                                            Forgalmi vizsga: 50 perc

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig megszerzett eredmények érvényességüket vesztik. .Járművezetési vizsgafeltétele: - sikeres elméleti vizsga,- min. 16 éves kor betöltése,-min.6 óra alapoktatás

A forgalmi vizsgára jelentés feltétele: sikeres  járm. vezetési  vizsga,- minimális gyakorlati óraszám ( 10 )  és 240 km  menettávolság teljesítése! Tandíj,vizsgadíj befizetése!

11. A gyakorlati oktatás Honda CB 125F motorkerékpárral történik.  Vagy kategóriának megfelelő  saját motorkerékpárral.

12.Hiányzás pótlása: A tanfolyamra jelentkezőnek elméleti és gyakorlati oktatáson kötelező részt venni. Az elméleti hiányzásokat ( 10 % ) az iskolavezetővel egyeztetve pótolni kell!

13.    Tandíj:        Elméleti tanfolyam díj: 30.400 Ft    +  vizsgadíj  4.600Ft

Gyakorlati oktatás díja:  3600Ft/óra  ( 16óra + vizsgaóra= 17óra)   +Járműkezelési vizsgadíj:4700Ft  +  forgalmi vizsgadíj: 11.000Ft

14. Az  „A1” kategóriás képzésben nincs lehetőség szakmai felmentésre a tanfolyam végzése illetve a vizsgázás alól.

15. A tanulónak joga van a képzés során oktatót vagy más képzőszervet választani. Az addig  igénybevett  szolgáltatások díját a tanuló

köteles kiegyenlíteni. A teljesített oktatásról az iskola  igazolást ad 3 munkanapon belül. Az igazolás díjmentes.

16. Oktatás helyszínei: Elméleti okt..helye:  -  Vác Erzsébet u. 22  (TB mögötti parkolóból) ,      -   Gyakorlópálya:   Vác Deákvári fasor 6

17Gyakorlati pótórák: Az előírt óraszám, nem mindenkinek elegendő. A pótóradíj  megegyezik a kötelező órák díjával ( 3600Ft/óra)

18.  Az oktatással kapcsolatban észrevételt tehet az iskolavezetőnél személyesen vagy a szakmai  felügyeleti  szervnél:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest , Than Károly utca 3-5

19. A tanuló jogai:.- A tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Köteles a gyakorlati  oktatás során érvényes arcképes igazolványt  magánál tartani és a vizsgákon is csak így vehet részt!                                                                                         GYAKORLATI OKTATÁSON, VIZSGÁN MOTOROS RUHÁZAT, VÉDŐFELSZERELÉS   K Ö T E L E Z Ő!

20. Vizsgadíjak:        Elmélet vizsga: 4600Ft,   Járműkezelési vizsgadíj: 4700Ft,    Forgalmi vizsga:11.000Ft. Befizetés készpénzben az iskola pénztárában. A forgalmi vizsgadíj    nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.

21.  Sikeres vizsga után a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki,amelyet  három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Az első jogosítványnál, okmányirodákban kell bemutatni a vöröskeresztes kártyát!

- Elsősegély vizsgát nem kell tenni az alábbi végzettségű tanulóknak: ( Orvosi diploma,Állatorvosi diploma, Egészségügyi főiskola,Szakközépiskola, Szakiskola), 1984 után szerzett jogosítvány. Csak a megszerzett végzettség mentesít a vizsga alól. Részletes felsorolás a 24/2005.GKM rendeletben.

- Amennyiben szükséges elsősegély vizsga, a tanfolyam iskolánknál elvégezhető (12.000Ft)! A vizsgát a Pest Megyei  Vöröskereszt  szervezi.

 

 

 

Tájékoztató  „A1” meglévő „B” kategóriával

 

7. Felvétel módja:

- Jelentkezési lap,  iskolával kötött  szerződés  kitöltése!

- Személyi igazolvány,lakcímkártya, érvényes  „B” vezetői  engedéllyel,fénymásolat csatol.

- Alapfokú iskolai végzettség igazolás.

8.Orvosi alkalmassági igazolás Érvényes  vezetői engedély!

9.Elméleti vizsgára jelentés feltételei:- Elméleti tanfolyam teljesítése,  - Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon  belül jelenthető le vizsgára,12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.  A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére, ha mégsem, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, vizsgaigazolás nem állítható ki.

10.Elméleti oktatás időtartalma:  ( 45 perc / óra ) 10 perc szünet

-  Szerkezet üzemeltetés:  1 óra ,  -  Kresz : 1 óra ,     - járművezetés elmélete: 1 óra =   kötelező minimális óraszám 3 óra

- A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Gyakorlati oktatás időtartama ( 50 perc/óra):- Rutinpálya , városi,  országúti vezetés: 2 óra

Járműkezelési  és forgalmi vizsga: 1 óra

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig megszerzett eredmények érvényességüket vesztik.

A járműkezelési és  forgalmi vizsgára jelentés feltétele: sikeres  elméleti vizsga ,- minimális gyakorlati óraszám ( 2 )  és 30 km  menettávolság teljesítése! Tandíj,vizsgadíj befizetése!

11. A gyakorlati oktatás Honda CB 125F motorkerékpárral történik.  Vagy kategóriának megfelelő  saját motorkerékpárral.

12.Hiányzás pótlása: A tanfolyamra jelentkezőnek elméleti és gyakorlati oktatáson kötelező részt venni. Az elméleti hiányzásokat ( 10 % ) az iskolavezetővel egyeztetve pótolni kell!

13.    Tandíj:        Elméleti tanfolyam díj: 15.400 Ft    +  vizsgadíj  4.600Ft

Gyakorlati oktatás díja:  4000Ft/óra  ( 2 óra  + 1 óra forgalom=3 óra )  +  forgalmi vizsgadíj: 11.000Ft

14. Az  „A1” kategóriás képzésben nincs lehetőség szakmai felmentésre a tanfolyam végzése illetve a vizsgázás alól.

15. A tanulónak joga van a képzés során oktatót vagy más képzőszervet választani. Az addig  igénybevett  szolgáltatások díját a tanuló

köteles kiegyenlíteni. A teljesített oktatásról az iskola  igazolást ad 3 munkanapon belül. Az igazolás díjmentes.

16. Oktatás helyszínei: Elméleti okt..helye:  -  Vác Erzsébet u. 22  (TB mögötti parkolóból) ,      -   Gyakorlópálya:   Vác Deákvári fasor 6

17Gyakorlati pótórák: Az előírt óraszám, nem mindenkinek elegendő. A pótóradíj  megegyezik a kötelező órák díjával ( 4000Ft/óra)

18.  Az oktatással kapcsolatban észrevételt tehet az iskolavezetőnél személyesen vagy a szakmai  felügyeleti  szervnél:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest , Than Károly utca 3-5

19. A tanuló jogai:.- A tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Köteles a gyakorlati  oktatás során érvényes arcképes igazolványt  magánál tartani és a vizsgákon is csak így vehet részt!                                                                                         GYAKORLATI OKTATÁSON, VIZSGÁN MOTOROS RUHÁZAT, VÉDŐFELSZERELÉS   K Ö T E L E Z Ő!

20. Vizsgadíjak:        Elmélet vizsga: 4600Ft ,+   Forgalmi vizsga:11.000Ft. Befizetés készpénzben az iskola pénztárában. A forgalmi vizsgadíj    nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.

21.  Sikeres vizsga után a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki,amelyet  három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

 

 

 

Tájékoztató  „A2” kategória

 

7. Felvétel módja:-17.5 éves kor

- Jelentkezési  lap,  iskolával kötött  szerződés  kitöltése!

- Személyi igazolvány,lakcímkártya,ha rendelkezik érvényes  vezetői  engedéllyel,fénymásolat csatol.

- Alapfokú iskolai végzettség igazolása.

-18. életévét nem töltötte be a tanuló, szülői aláírás szüksége

8.Orvosi alkalmassági igazolás / háziorvos- díjköteles / Elméleti vizsgához szükséges.

9.Elméleti vizsgára jelentés feltételei:- Elméleti tanfolyam teljesítése,   -17 év 9 hónap betöltése  - Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon  belül jelenthető le vizsgára,12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.  A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére, ha mégsem, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, vizsgaigazolás nem állítható ki.

10.Elméleti oktatás időtartalma:  ( 45 perc / óra ) 10 perc szünet

-  Szerkezet üzemeltetés:  4 óra ,  -  Kresz : 10 óra , -  Járművezetés elmélete: 4 óra =   kötelező minimális óraszám 22 óra

-   A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Gyakorlati oktatás időtartama ( 50 perc/óra):- alapoktatás :6 óra,     - városi vezetés  : 8 óra,   -  országúti :2 óra,

Járműkezelési vizsga: 20 perc                                                                         Forgalmi vizsga: 50 perc

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig megszerzett eredmények érvényességüket vesztik ..Járművezetési vizsgafeltétele: - sikeres elméleti vizsga,- min. 18 éves kor betöltése,- min.6 óra alapoktatás

A forgalmi vizsgára jelentés feltétele:- sikeres járm. vezetési vizsga,- minimális gyakorlati óraszám ( 10 )  és 240 km  menettávolság teljesítése! Tandíj,vizsgadíj befizetése!

11. A gyakorlati oktatás Honda CB 500F  motorkerékpárral történik.  Vagy kategóriának megfelelő  saját motorkerékpárral.

12.Hiányzás pótlása: A tanfolyamra jelentkezőnek elméleti és gyakorlati oktatáson kötelező részt venni. Az elméleti hiányzásokat ( 10 % ) az iskolavezetővel egyeztetve pótolni kell!

13.    Tandíj:        Elméleti tanfolyam díj: 30.400 Ft    +  vizsgadíj  4.600Ft

Gyakorlati oktatás díja:  3800Ft/óra  ( 16óra + vizsgaóra= 17óra)   +Járműkezelési vizsgadíj:4700Ft  +  forgalmi vizsgadíj: 11.000Ft

14. Az „A2” kategóriás képzésben nincs lehetőség szakmai felmentésre a tanfolyam végzése illetve a vizsgázás alól.

15. A tanulónak joga van a képzés során oktatót vagy más képzőszervet választani. Az addig  igénybevett szolgáltatások díját a tanuló

köteles kiegyenlíteni. A teljesített oktatásról az iskola igazolást ad 3 munkanapon belül. Az igazolás díjmentes.

16. Oktatás helyszínei: Elméleti okt. helye: - Vác Erzsébet u. 22  (TB mögötti parkolóból) ,     -    Gyakorlópálya:   Vác Deákvári fasor 6

17Gyakorlati pótórák: Az előírt óraszám, nem mindenkinek elegendő! A pótóradíj megegyezik a kötelező órák díjával ( 3800Ft/óra).

18.  Az oktatással kapcsolatban észrevételt tehet az iskolavezetőnél személyesen vagy a szakmai  felügyeleti szervnél:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest , Than Károly utca 3-5

19. A tanuló jogai:.- A tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Köteles a gyakorlati  oktatás során érvényes arcképes igazolványt  magánál tartani és a vizsgákon is csak így vehet részt!                                                                                                           GYAKORLATI OKTATÁSON, VIZSGÁN MOTOROS RUHÁZAT, VÉDŐFELSZERELÉS     K Ö T E L E Z Ő!

20. Vizsgadíjak:   -  Elmélet vizsga: 4600Ft,  - Járműkezelési vizsgadíj: 4700Ft,  -  Forgalmi vizsga:11.000Ft. Befizetés készpénzben az iskola pénztárában. A forgalmi vizsgadíj nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.

21.  Sikeres vizsga után a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki , amelyet  három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Az első jogosítványnál, okmányirodákban kell bemutatni a vöröskeresztes kártyát!

- Elsősegély vizsgát nem kell tenni az alábbi végzettségű tanulóknak: ( Orvosi diploma,Állatorvosi diploma, Egészségügyi főiskola,Szakközépiskola, Szakiskola), 1984 után szerzett jogosítvány. Csak a megszerzett végzettség mentesít a vizsga alól. Részletes felsorolás a 24/2005.GKM rendeletben.

- Amennyiben szükséges elsősegély vizsga, a tanfolyam iskolánknál elvégezhető (12.000Ft)!  A vizsgát a Pest Megyei  Vöröskereszt  szervezi.

 

 

 

Tájékoztató  „A” kategória

 

7. Felvétel módja:-23.5 éves kor

- Jelentkezési lap,  iskolával kötött  szerződés  kitöltése!

- Személyi igazolvány,lakcímkártya,ha rendelkezik érvényes  vezetői  engedéllyel,fénymásolat csatol.

- Alapfokú iskola végzettség igazolása.

8.Orvosi alkalmassági igazolás / háziorvos- díjköteles / Elméleti vizsgához szükséges.( Amennyiben nincs vezetői engedély.)

9.Elméleti vizsgára jelentés feltételei:- Elméleti tanfolyam teljesítése,   -23  év 9 hónap betöltése  - Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon  belül jelenthető le vizsgára,12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.  A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére, ha mégsem, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, vizsgaigazolás nem állítható ki.

10.Elméleti oktatás időtartalma:  ( 45 perc / óra ) 10 perc szünet

-  Szerkezet üzemeltetés:  4 óra , -   Kresz : 10 óra , -  Járművezetés elmélete: 4 óra =   kötelező minimális óraszám 22 óra

-  A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Gyakorlati oktatás időtartama ( 50 perc/óra):- alapoktatás :10 óra,     - városi vezetés  : 11 óra, -    országúti :5 óra,

Járműkezelési vizsga: 20 perc                                                            Forgalmi vizsga: 50 perc

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig megszerzett eredmények érvényességüket vesztik . Járművezetési vizsgafeltétele: - sikeres elméleti vizsga,- min. 24 éves kor betöltése,-min.10  óra alapoktatás

A forgalmi vizsgára jelentés feltétele:- sikeres járm. kezelési  ( rutin) vizsga,- minimális gyakorlati óraszám ( 16óra )  és 390 km  menettávolság teljesítése! Tandíj, vizsgadíj befizetése!

11. A gyakorlati oktatás Kawasaki ER6  motorkerékpárral történik.  Vagy kategóriának megfelelő  saját motorkerékpárral.

12.Hiányzás pótlása: A tanfolyamra jelentkezőnek elméleti és gyakorlati oktatáson kötelező részt venni. Az elméleti hiányzásokat ( 10 % ) az iskolavezetővel egyeztetve pótolni kell!

13.    Tandíj:        Elméleti  tanfolyam díj: 30.400 Ft    +  vizsgadíj  4.600Ft

Gyakorlati oktatás díja:   3800Ft/óra  ( 26óra + vizsgaóra= 27óra)   +Járműkezelési vizsgadíj:4700Ft  +  forgalmi vizsgadíj: 11.000Ft

14. Az  „A” kategóriás képzésben nincs lehetőség szakmai felmentésre a tanfolyam végzése illetve a vizsgázás alól.

15. A tanulónak joga van a képzés során oktatót vagy más képzőszervet  választani. Az addig  igénybevett  szolgáltatások díját a tanuló

köteles  kiegyenlíteni. A teljesített oktatásról az iskola  igazolást  ad 3 munkanapon belül. Az igazolás díjmentes.

16. Oktatás helyszínei: Elméleti okt. helye:-  Vác  Erzsébet u. 22  (TB mögötti parkolóból) ,      -   Gyakorlópálya:   Vác Deákvári fasor 6

17.  Gyakorlati pótórák: Az előírt óraszám, nem mindenkinek elegendő! A pótóradíj megegyezik a kötelező órák díjával ( 3800Ft/óra)

18.  Az oktatással kapcsolatban észrevételt tehet az iskolavezetőnél személyesen vagy a szakmai  felügyeleti  szerv-nél:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest , Than Károly utca 3-5

19. A tanuló  jogai .- A tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Köteles a gyakorlati  oktatás során érvényes arcképes igazolványt  magánál tartani és a vizsgákon is csak így vehet részt!                                                                                                      GYAKORLATI OKTATÁSON, VIZSGÁN MOTOROS RUHÁZAT, VÉDŐFELSZERELÉS   K Ö T E L E Z Ő !

20. Vizsgadíjak:        Elmélet vizsga: 4600Ft,   Járműkezelési vizsgadíj: 4700Ft,    Forgalmi vizsga:11.000Ft. Befizetés készpénzben az iskola pénztárában. A forgalmi vizsgadíj    nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.

21.  Sikeres vizsga után a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki,amelyet  három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Az első jogosítványnál, okmányirodákban kell bemutatni a vöröskeresztes kártyát!

- Elsősegély vizsgát nem kell tenni az alábbi végzettségű  tanulóknak: ( Orvosi diploma,Állatorvosi diploma, Egészségügyi főiskola,Szakközépiskola, Szakiskola), 1984 után szerzett jogosítvány. Csak a megszerzett végzettség mentesít a vizsga alól. Részletes felsorolás a 24/2005.GKM rendeletben.

- Amennyiben szükséges elsősegély vizsga, a tanfolyam iskolánknál elvégezhető (12.000Ft)!  A vizsgát a Pest Megyei Vöröskereszt  szervezi.

Tanfolyamok

Segédmotor

AM kategória

Motorkerékpár

A1, A2 ,A kategória

Személyautó

B1, B kategória