További kategóriákhoz tekerj lejjebb!

 

Tájékoztató  „A1” kategória

Pál autósiskola

1. Pál Gábor :   2600. Vác ,Bocskai u 9.    Tel.:06 20 9841 554

E-mail cím:vacautosiskola@gmail.com Honlap címe: www.palautosiskola.hu

2.  Cégforma: Egyéni vállalkozó

3.Vállalkozói ig.sz.:.:ES-286839  ,   Nyilvántart sz.:4745534 ,  Képzési eng. sz.:1947/91 , Felnőttképz.int.reg sz.: 00532-2008

4.Iskolavezető: Pál Marianna    Tel.: 06 30-532-8948

E-mail cím: palmarianna1976@gmail.com

5. Ügyfélfogadás:  2600, Vác Bocskai u 9.   ,   Szerda:     08-16 –ig  ,        Tel:: 06-30-5328948 vagy 06-20-9841554

Előzetes egyeztetéssel egyéb időpontokban is.

6.Elméleti okt. helye: 2600, Vác Erzsébet u. 22     / Bejárat   Csányi krt. 16 felől /…   Tel.:06-20-9841554

Gyakorlópálya:         2600, Vác Deákvári fasor

7.Felvétel módja:-15.5 éves kor

-Jelentkezési lap,  iskolával kötött  szerződés  kitöltése!

- Személyi igazolvány,lakcímkártya,ha rendelkezik érvényes  vezetői engedéllyel,fénymásolat csatol.

-18. életévét nem töltötte be a tanuló, szülői aláírás szüksége

8.Orvosi alkalmassági igazolás / háziorvos- díjköteles / Elméleti vizsgához szükséges.

9.Elméleti vizsgára jelentés feltételei:-Elméleti tanfolyam teljesítése,   -15 év 9 hónap betöltése  -Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon  belül jelenthető le vizsgára,12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.  A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a vizsgaközpont részére, ha mégsem, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, vizsgaigazolás nem állítható ki.

-Elsősegély vizsgát nem kell tenni az alábbi végzettségű tanulóknak: Orvosi diploma, Állatorvosi -Egészségügyi főiskola,Szakközépiskola, Szakiskola. Csak megszerzett végzettség mentesít a vizsga alól.

-Amennyiben szükséges elsősegély vizsga, a tanfolyam iskolánknál elvégezhető (12.000Ft). A vizsgákat a Pest megyei Vöröskereszt szervezi.

10.Elméleti oktatás időtartalma:  ( 45 perc / óra ) 10 perc szünet

-  Szerkezet üzemeltetés: 4 óra ,  - Kresz :10 óra,     - járművezetés elmélete: 4 óra =   kötelező minimális óraszám 22 óra

- A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Gyakorlati oktatás időtartama( 50 perc/óra):-alapoktatás :6 óra,    - városi vezetés  : 8 óra, - országúti :2 óra,

Járműkezelési vizsga: 20 perc                     Forgalmi vizsga: 50 perc

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig megszerzett eredmények érvényességüket vesztik. .Járművezetési vizsgafeltétele: -sikeres elméleti vizsga,-min. 16 éves kor betöltése,-min.6 óra alapoktatás

A forgalmi vizsgára jelentés feltétele:sikeresjárm.vezetési vizsga,- minimális gyakorlati óraszám ( 16 ) és 240km  menettávolság teljesítése!Tandíj,vizsgadíj befizetése!

11. A gyakorlati oktatás Honda CBF 125 motorkerékpárral történik. Vagy kategóriának megfelelő  saját motorkerékpárral.

12.Hiányzás pótlása: A tanfolyamra jelentkezőnek elméleti és gyakorlati oktatáson kötelező részt venni. Az elméleti hiányzásokat ( 10 % ) az iskolavezetővel egyeztetve pótolni kell!

13. Tandíj:   Elméleti tanfolyam díj: 30.400 Ft    +  vizsgadíj  4.600Ft

Gyakorlati oktatás díja:  5500Ft/óra  ( 16óra + vizsgaóra= 17óra) +Járműkezelési vizsgadíj:4700Ft  +  forgalmi vizsgadíj: 11.000Ft

14. Az  „A1” kategóriás képzésben nincs lehetőség szakmai felmentésre a tanfolyam végzése illetve a vizsgázás alól. Kivéve:siket tanulót.

Az elméleti képzés alól-kérésére-az iskolavezető mentesíti.

15. A tanulónak joga van a képzés során oktatót vagy más képzőszervet választani. Az addig igénybevett szolgáltatások díját a tanuló

köteleskiegyenlíteni. A teljesített oktatásról az iskola igazolást ad 3 munkanapon belül. Az igazolás díjmentes.

16. Oktatás helyszínei: Elméleti okt..helye:  - Vác Erzsébet u. 22  (TB mögötti parkolóból) ,  - Gyakorlópálya: Vác Deákvári fasor 6

17Gyakorlati pótórák: Az előírt óraszám, nem mindenkinek elegendő. A pótóradíj  megegyezik a kötelező órák díjával ( 5500Ft/óra)

18. Az oktatással kapcsolatban észrevételt tehet az iskolavezetőnél személyesen vagy a szakmai  felügyeleti szervnél:

-  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5

-Engedélyező hatóság :Innovációs és TechnológiaiMinisztérium (ITM) 1082 Budapest,Vajdahunyad u. 45.

19.A tanuló jogai:.- A tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Köteles a gyakorlati oktatás során érvényes arcképes igazolványt magánál tartani és a vizsgákon is csak így vehet részt!                                                                                         GYAKORLATI OKTATÁSON, VIZSGÁN MOTOROS RUHÁZAT, VÉDŐFELSZERELÉS   K Ö T E L E Z Ő!

20. Vizsgadíjak: Elmélet vizsga: 4600Ft,   Járműkezelési vizsgadíj: 4700Ft,   Forgalmi vizsga:11.000Ft. Befizetés átutalással vagy készpénzben az iskola pénztárában. A forgalmi vizsgadíj    nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.

21.Sikeres vizsga után a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki,amelyet  három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.Az első jogosítványnál, okmányirodákban kell bemutatni a vöröskeresztes kártyát!

Külföldi Állampolgár jogszerű magyarországi tartózkodását igazolni kell!

 

 

 

Tájékoztató  „A1” meglévő „B” kategóriával

Pál autósiskola

1. Pál Gábor :   2600. Vác ,Bocskai u 9.    Tel.:06 20 9841 554

E-mail cím:vacautosiskola@gmail.com Honlap címe: www.palautosiskola.hu

2.  Cégforma: Egyéni vállalkozó

3.Vállalkozói ig.sz.:.:ES-286839  ,   Nyilvántart sz.:4745534 ,  Képzési eng. sz.:1947/91 , Felnőttképz.int.reg sz.: 00532-2008

4.Iskolavezető: Pál Marianna    Tel.: 06 30-532-8948

E-mail cím: palmarianna1976@gmail.com

5. Ügyfélfogadás:  2600, Vác Bocskai u 9.   ,   Szerda:     08-16 –ig  ,        Tel:: 06-30-5328948 vagy 06-20-9841554

Előzetes egyeztetéssel egyéb időpontokban is.

6.Elméleti okt. helye: 2600, Vác Erzsébet u. 22     / Bejárat   Csányi krt. 16 felől /…   Tel.:06-20-9841554

Gyakorlópálya:         2600, Vác Deákvári fasor

7.Felvétel módja:

-Jelentkezési lap,  iskolával kötött  szerződés  kitöltése!

- Személyi igazolvány,lakcímkártya, érvényes  „B” vezetői  engedéllyel,fénymásolat csatol.

8.Orvosi alkalmassági igazolásÉrvényes  vezetői engedély!

9.Elméleti vizsgára jelentés feltételei:-Elméleti tanfolyam teljesítése,   - 24  év  betöltése  -Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon  belül jelenthető le vizsgára,12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.  A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a vizsgaközpont részére, ha mégsem, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, vizsgaigazolás nem állítható ki.

10.Elméleti oktatás időtartalma:  ( 45 perc / óra ) 10 perc szünet

-  Szerkezet üzemeltetés: 1 óra ,  - Kresz :1 óra,     - járművezetés elmélete: 1óra =   kötelező minimális óraszám 3 óra

- A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Gyakorlati oktatás időtartama( 50 perc/óra):-Rutinpálya , városi,  országúti vezetés: 2 óra

Járműkezelési  és forgalmi vizsga: 1 óra

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig megszerzett eredmények érvényességüket vesztik.

A járműkezelési és  forgalmi vizsgára jelentés feltétele:sikeres elméleti vizsga ,- minimális gyakorlati óraszám ( 2 ) és 30km  menettávolság teljesítése!Tandíj,vizsgadíj befizetése!

11. A gyakorlati oktatás Honda CBF 125 motorkerékpárral történik. Vagy kategóriának megfelelő  saját motorkerékpárral.

12.Hiányzás pótlása: A tanfolyamra jelentkezőnek elméleti és gyakorlati oktatáson kötelező részt venni. Az elméleti hiányzásokat ( 10 % ) az iskolavezetővel egyeztetve pótolni kell!

13. Tandíj:   Elméleti tanfolyam díj: 15.400 Ft    +  vizsgadíj  4.600Ft

Gyakorlati oktatás díja:  5500Ft/óra  ( 2 óra  + 1 óra forgalom=3 óra )  +  forgalmi vizsgadíj: 11.000Ft

14. Az  „A1” kategóriás képzésben nincs lehetőség szakmai felmentésre a tanfolyam végzése illetve a vizsgázás alól. Kivéve a siket tanulót!

Az elméleti képzés alól-kérésére-az iskolavezető mentesíti.

15. A tanulónak joga van a képzés során oktatót vagy más képzőszervet választani. Az addig  igénybevett szolgáltatások díját a tanuló

köteleskiegyenlíteni. A teljesített oktatásról az iskola igazolást ad 3 munkanapon belül. Az igazolás díjmentes.

16. Oktatás helyszínei: Elméleti okt..helye:  - Vác Erzsébet u. 22  (TB mögötti parkolóból) ,  - Gyakorlópálya: Vác Deákvári fasor 6

17Gyakorlati pótórák: Az előírt óraszám, nem mindenkinek elegendő. A pótóradíj  megegyezik a kötelező órák díjával ( 5500Ft/óra)

18. Az oktatással kapcsolatban észrevételt tehet az iskolavezetőnél személyesen vagy a szakmai  felügyeleti szervnél:

- KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5

-Engedélyező Hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 1082 Budapest , Vajdahunyad u 45.

19.A tanuló jogai:.- A tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Köteles a gyakorlati oktatás során érvényes arcképes igazolványt magánál tartani és a vizsgákon is csak így vehet részt!                                                                                         GYAKORLATI OKTATÁSON, VIZSGÁN MOTOROS RUHÁZAT, VÉDŐFELSZERELÉS   K Ö T E L E Z Ő!

20. Vizsgadíjak: Elmélet vizsga: 4600Ft ,+   Forgalmi vizsga:11.000Ft. Befizetés készpénzben az iskola pénztárában. A forgalmi vizsgadíj    nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.

21.Sikeres vizsga után a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

Külföldi állampolgárok jogszerű magyarországi tartózkodását igazolni kell!

 

 

 

 

 

Tájékoztató  „A2” kategória

Pál autósiskola

1. Pál Gábor :   2600. Vác ,Bocskai u 9.    Tel.:06 20 9841 554

E-mail cím:vacautosiskola@gmail.com Honlap címe: www.palautosiskola.hu

2.  Cégforma: Egyéni vállalkozó

3.Vállalkozói ig.sz.:.:ES-286839  ,   Nyilvántart sz.:4745534 ,  Képzési eng. sz.:1947/91 , Felnőttképz.int.reg sz.: 00532-2008

4.Iskolavezető: Pál Marianna    Tel.: 06 30-532-8948

E-mail cím: palmarianna1976@gmail.com

5. Ügyfélfogadás:  2600, Vác Bocskai u 9.   ,   Szerda:     08-16 –ig  ,        Tel:: 06-30-5328948 vagy 06-20-9841554

Előzetes egyeztetéssel egyéb időpontokban is.

6.Elméleti okt. helye: 2600, Vác Erzsébet u. 22     / Bejárat   Csányi krt. 16 felől /…   Tel.:06-20-9841554

Gyakorlópálya:         2600, Vác Deákvári fasor

7.Felvétel módja:-17,5éves kor

-Jelentkezési lap,  iskolával kötött  szerződés  kitöltése!

- Személyi igazolvány,lakcímkártya,ha rendelkezik érvényes  vezetői  engedéllyel,fénymásolat csatol.

-18. életévét nem töltötte be a tanuló, szülői aláírás szüksége

8.Orvosi alkalmassági igazolás / háziorvos- díjköteles / Elméleti vizsgához szükséges.

9.Elméleti vizsgára jelentés feltételei:-Elméleti tanfolyam teljesítése,   -17 év 9 hónap betöltése  -Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon  belül jelenthető le vizsgára,12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.  A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a vizsgaközpont részére, ha mégsem, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, vizsgaigazolás nem állítható ki.

-Elsősegély vizsgát

10.Elméleti oktatás időtartalma:  ( 45 perc / óra ) 10 perc szünet

-  Szerkezet üzemeltetés: 4 óra ,  - Kresz :10 óra , -  Járművezetés elmélete: 4 óra =   kötelező minimális óraszám 22 óra

-A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Gyakorlati oktatás időtartama( 50 perc/óra):-alapoktatás :6 óra,    - városi vezetés  : 8 óra, - országúti :2 óra,

Járműkezelési vizsga: 20 perc                     Forgalmi vizsga: 50 perc

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig megszerzett eredmények érvényességüket vesztik ..Járművezetési vizsgafeltétele: -sikeres elméleti vizsga,-min. 18 éves kor betöltése,-min.6 óra alapoktatás

A forgalmi vizsgára jelentés feltétele:-sikeres járm. vezetési vizsga,- minimális gyakorlati óraszám ( 16 ) és 240km  menettávolság teljesítése!Tandíj,vizsgadíj befizetése!

11. A gyakorlati oktatás KAWASAKI Z400 motorkerékpárraltörténik. Vagy kategóriának megfelelő  saját motorkerékpárral.

12.Hiányzás pótlása: A tanfolyamra jelentkezőnek elméleti és gyakorlati oktatáson kötelező részt venni. Az elméleti hiányzásokat ( 10 % ) az iskolavezetővel egyeztetve pótolni kell!

13. Tandíj:   Elméleti tanfolyam díj: 30.400 Ft    +  vizsgadíj  4.600Ft

Gyakorlati oktatás díja:  5500Ft/óra  ( 16óra + vizsgaóra= 17óra) +Járműkezelési vizsgadíj:4700Ft  +  forgalmi vizsgadíj: 11.000Ft

14. Az „A2” kategóriás képzésben nincs lehetőség szakmai felmentésre a tanfolyam végzése illetve a vizsgázás alól.Kivéve: siket tanulót!

Az elméleti képzés alól-kérésére- az iskolavezetőmentesíti!

15. A tanulónak joga van a képzés során oktatót vagy más képzőszervet választani. Az addig  igénybevett szolgáltatások díját a tanuló

köteles kiegyenlíteni. A teljesített oktatásról az iskola igazolást ad 3 munkanapon belül. Az igazolás díjmentes.

16. Oktatás helyszínei: Elméleti okt.helye:- Vác Erzsébet u. 22  (TB mögötti parkolóból) ,  - Gyakorlópálya: Vác Deákvári fasor 6

17.  Gyakorlati pótórák: Az előírt óraszám, nem mindenkinek elegendő! A pótóradíj megegyezik a kötelező órák díjával ( 5500Ft/óra).

18. Az oktatással kapcsolatban észrevételt tehet az iskolavezetőnél személyesen vagy a szakmai  felügyeleti szervnél:

-  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5

-Engedélyező Hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 1082 Budapest,Vajdahunyad u.45.

19.A tanuló jogai:.- A tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Köteles a gyakorlati oktatás során érvényes arcképes igazolványt magánál tartani és a vizsgákon is csak így vehet részt!                                                                                                           GYAKORLATI OKTATÁSON, VIZSGÁN MOTOROS RUHÁZAT, VÉDŐFELSZERELÉS     K Ö T E L E Z Ő!

20. Vizsgadíjak: -Elmélet vizsga: 4600Ft,  -Járműkezelési vizsgadíj: 4700Ft,-  Forgalmi vizsga:11.000Ft. Befizetés átutalással vagy készpénzben az iskola pénztárában. A forgalmi vizsgadíj nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.

21.Sikeres vizsga után a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki,amelyet  három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési hatóság részére.Az első jogosítványnál, okmányirodákban kell bemutatni a vöröskeresztes kártyát!

Külföldi állampolgár jogszerű magyarországi tartózkodását igazolni kell!

 

 

 

 

 

Tájékoztató  „A” kategória

Pál autósiskola

1. Pál Gábor :   2600. Vác ,Bocskai u 9.    Tel.:06 20 9841 554

E-mail cím:vacautosiskola@gmail.com Honlap címe: www.palautosiskola.hu

2.  Cégforma: Egyéni vállalkozó

3.Vállalkozói ig.sz.:.:ES-286839  ,   Nyilvántart sz.:4745534 ,  Képzési eng. sz.:1947/91 , Felnőttképz.int.reg sz.: 00532-2008

4.Iskolavezető: Pál Marianna    Tel.: 06 30-532-8948

E-mail cím: palmarianna1976@gmail.com

5. Ügyfélfogadás:  2600, Vác Bocskai u 9.   ,   Szerda:     08-16 –ig  ,        Tel:: 06-30-5328948 vagy 06-20-9841554

Előzetes egyeztetéssel egyéb időpontokban is.

6.Elméleti okt. helye: 2600, Vác Erzsébet u. 22     / Bejárat   Csányi krt. 16 felől /…   Tel.:06-20-9841554

Gyakorlópálya:         2600, Vác Deákvári fasor

7.Felvétel módja:-23.5 éves kor

-Jelentkezési lap,  iskolával kötött  szerződés  kitöltése!

- Személyi igazolvány,lakcímkártya,ha rendelkezik érvényes  vezetői  engedéllyel,fénymásolat csatol.

8.Orvosi alkalmassági igazolás / háziorvos- díjköteles / Elméleti vizsgához szükséges.( Amennyiben nincs vezetői engedély.)

9.Elméleti vizsgára jelentés feltételei:-Elméleti tanfolyam teljesítése,   -23  év 9 hónap betöltése  -Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon  belül jelenthető le vizsgára,12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.  A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a vizsgaközpont részére, ha mégsem, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, vizsgaigazolás nem állítható ki.

-Elsősegély vizsgát nem kell tenni az alábbi végzettségű tanulóknak: Orvosi diploma, Állatorvosi diploma, Egészségügyi főiskola,       Szakközépiskola, Szakiskola. Csak a megszerzett végzettség mentesít a vizsga alól. Részletes felsorolás a 24/2005 GKM rendeletben.

-Amennyiben szükséges elsősegély vizsga, a tanfolyam iskolánknál elvégezhető (12.000FT) A vizsgát a Pest Megyei vöröskereszt szervezi.

10.Elméleti oktatás időtartalma:  ( 45 perc / óra ) 10 perc szünet

-  Szerkezet üzemeltetés: 4 óra , -Kresz :10 óra , -  Járművezetés elmélete: 4 óra =   kötelező minimális óraszám 22 óra

- A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Gyakorlati oktatás időtartama( 50 perc/óra):-alapoktatás :10 óra,    - városi vezetés  : 11 óra, - országúti :5óra,

Járműkezelési vizsga: 20 perc                     Forgalmi vizsga: 50 perc

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig megszerzett eredmények érvényességüket vesztik .Járművezetési vizsgafeltétele: -sikeres elméleti vizsga,-min. 24 éves kor betöltése,-min.10  óra alapoktatás

A forgalmi vizsgára jelentés feltétele:-sikeres járm.kezelési  ( rutin) vizsga,- minimális gyakorlati óraszám ( 26óra ) és 390km  menettávolság teljesítése!Tandíj,vizsgadíj befizetése!

11. A gyakorlati oktatás Kawasaki ER6 motorkerékpárraltörténik. Vagy kategóriának megfelelő  saját motorkerékpárral.

12.Hiányzás pótlása: A tanfolyamra jelentkezőnek elméleti és gyakorlati oktatáson kötelező részt venni. Az elméleti hiányzásokat ( 10 % ) az iskolavezetővel egyeztetve pótolni kell!

13. Tandíj:   Elméleti tanfolyam díj: 30.400 Ft    +  vizsgadíj  4.600Ft

Gyakorlati oktatás díja:5500Ft/óra  ( 26óra + vizsgaóra= 27óra) +Járműkezelési vizsgadíj:4700Ft  +  forgalmi vizsgadíj: 11.000Ft

14. Az  „A” kategóriás képzésben nincs lehetőség szakmai felmentésre a tanfolyam végzése illetve a vizsgázás alól. Kivéve: siket tanulót. Az elméleti képzés alól-kérésére- az iskolavezető mentesíti!

15. A tanulónak joga van a képzés során oktatót vagy más képzőszervet  választani. Az addig  igénybevett szolgáltatások díját a tanuló

köteles kiegyenlíteni. A teljesített oktatásról az iskola igazolást ad 3 munkanapon belül. Az igazolás díjmentes.

16. Oktatás helyszínei: Elméleti okt.helye:- Vác Erzsébet u. 22  (TB mögötti parkolóból) ,  - Gyakorlópálya: Vác Deákvári fasor 6

17.  Gyakorlati pótórák:Az előírt óraszám, nem mindenkinek elegendő! A pótóradíj megegyezik a kötelező órák díjával ( 5500Ft/óra)

18. Az oktatással kapcsolatban észrevételt tehet az iskolavezetőnél személyesen vagy a szakmai  felügyeleti szerv-nél:

-  KAV Közlekedési  Alkalmassági és Vizsgaközpont   Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5

-Engedélyező Hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 1082 Budapest, Vajdahunyad u 45.

19.A tanuló  jogai.- A tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Köteles a gyakorlati oktatás során érvényes arcképes igazolványt magánál tartani és a vizsgákon is csak így vehet részt!                                                                                                      GYAKORLATI OKTATÁSON, VIZSGÁN MOTOROS RUHÁZAT, VÉDŐFELSZERELÉS   K Ö T E L E Z Ő !

20. Vizsgadíjak: Elmélet vizsga: 4600Ft,   Járműkezelési vizsgadíj: 4700Ft,   Forgalmi vizsga:11.000Ft. Befizetés átutalással vagy készpénzben az iskola pénztárában. A forgalmi vizsgadíj    nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.

21.Sikeres vizsga után a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki,amelyet három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.Az első jogosítványnál, okmányirodákban kell bemutatni a vöröskeresztes kártyát!

Külföldi állampolgár jogszerű magyarországi tartózkodását igazolni kell!

Tanfolyamok

Segédmotor

AM kategória

Motorkerékpár

A1, A2 ,A kategória

Személyautó

B1, B kategória