Tájékoztató  „AM” kategória

 

7. Felvétel módja:-13.5 éves kor

- Jelentkezési lap ,  iskolával kötött  szerződés  kitöltése!

-  Személyi igazolvány,lakcímkártya.

- Jelentkező írni olvasni tudásáról nyilatkozik.

-18. életévét nem töltötte be a tanuló, szülői aláírás szüksége

8.Orvosi alkalmassági igazolás :” AM”  kat. nem  kell!

9.Elméleti vizsgára jelentés feltételei:- Elméleti tanfolyam teljesítése,   -13 év 9 hónap betöltése  - Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon  belül jelenthető le vizsgára,12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.  A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére, ha mégsem, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, vizsgaigazolás nem állítható ki.

10.Elméleti oktatás időtartalma:  ( 45 perc / óra ) 10 perc szünet

-   Kresz : 10 óra , - Járművezetés elmélete: 4 óra =   kötelező minimális óraszám : 16 óra

- A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Gyakorlati oktatás időtartama ( 50 perc/óra):- alapoktatás :4 óra,     - városi vezetés  : 6 óra,

járműkezelési vizsga: 15 perc                                   Forgalmi vizsga: 30 perc

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig megszerzett eredmények érvényességüket vesztik. .Járművezetési vizsgafeltétele:  - sikeres elméleti vizsga,  -min.4 óra alapoktatás

A forgalmi vizsgára jelentés feltétele: sikeres  járm. vezetési vizsga, - min. 14 éves kor, - minimális gyakorlati óraszám ( 6 )  és 100 km  menettávolság teljesítése! Tandíj,vizsgadíj befizetése!

11. A gyakorlati oktatás segédmotorkerékpárral történik.  Vagy kategóriának megfelelő  saját motorkerékpárral.

12.Hiányzás pótlása: A tanfolyamra jelentkezőnek elméleti és gyakorlati oktatáson kötelező részt venni. Az elméleti hiányzásokat ( 10 % ) az iskolavezetővel egyeztetve pótolni kell!

13.    Tandíj:        Elméleti tanfolyam díj: 20.400 Ft    +  vizsgadíj  4.600Ft

Gyakorlati oktatás díja:  4000Ft/óra  ( 10 óra + vizsgaóra= 11óra)   +Járműkezelési vizsgadíj:3600Ft  +  forgalmi vizsgadíj: 3600Ft

14. A „AM” kategóriás képzésben nincs lehetőség szakmai felmentésre a tanfolyam végzése illetve a vizsgázás alól.

15. A tanulónak joga van a képzés során oktatót vagy más képzőszervet választani. Az addig  igénybevett  szolgáltatások díját a tanuló

köteles  kiegyenlíteni. A teljesített oktatásról az iskola igazolást ad 3 munkanapon belül. Az igazolás díjmentes.

16. Oktatás helyszínei: Elmélet i okt. helye: -  Vác Erzsébet u. 22  (TB mögötti parkolóból) ,       -  Gyakorlópálya:   Vác Deákvári fasor 6

17Gyakorlati pótórák: Az előírt óraszám, nem mindenkinek elegendő! A pótóradíj  megegyezik a kötelező órák díjával ( 4000Ft/óra)

18.  Az oktatással kapcsolatban észrevételt tehet az iskolavezetőnél személyesen vagy a szakmai  felügyeleti szervnél:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest , Than Károly utca 3-5

19. A tanuló jogai:.- A tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Köteles a gyakorlati  oktatás során érvényes arcképes igazolványt  magánál tartani és a vizsgákon is csak így vehet részt!

20. Vizsgadíjak:      -  Elmélet vizsga: 4600Ft, -  Járműkezelési vizsgadíj: 3600Ft, -   Forgalmi vizsga:3600 Ft.  Befizetés készpénzben az iskola pénztárában. A forgalmi  vizsgadíj   nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.

21.  Sikeres vizsga után a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki,amelyet  három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Az első jogosítványnál, okmányirodákban kell bemutatni a vöröskeresztes kártyát!

- Elsősegély vizsgát nem kell tenni az alábbi végzettségű tanulóknak: ( Orvosi diploma,Állatorvosi diploma, Egészségügyi főiskola,Szakközépiskola, Szakiskola), 1984 után szerzett jogosítvány. Csak a megszerzett végzettség mentesít a vizsga alól. Részletes felsorolás a 24/2005.GKM rendeletben.

- Amennyiben szükséges elsősegély vizsga, a tanfolyam iskolánknál elvégezhető (12.000Ft)! A vizsgát a Pest Megyei Vöröskereszt  szervezi.

Tanfolyamok

Segédmotor

AM kategória

Motorkerékpár

A1, A2 ,A kategória

Személyautó

B1, B kategória