Tájékoztató  „AM” kategória

Pál autósiskola

1. Pál Gábor :   2600. Vác ,Bocskai u 9.    Tel.:06 20 9841 554

E-mail cím:vacautosiskola@gmail.com Honlap címe: www.palautosiskola.hu

2.  Cégforma: Egyéni vállalkozó

3.Vállalkozói ig.sz.:.:ES-286839  ,   Nyilvántart sz.:4745534 ,  Képzési eng. sz.:1947/91 , Felnőttképz.int.reg sz.: 00532-2008

4.Iskolavezető: Pál Marianna    Tel.: 06 30-532-8948

E-mail cím: palmarianna1976@gmail.com

5. Ügyfélfogadás:  2600, Vác Bocskai u 9.   ,   Szerda:     08-16 –ig  ,        Tel:: 06-30-5328948 vagy 06-20-9841554

Előzetes egyeztetéssel egyéb időpontokban is.

6.Elméleti okt. helye: 2600, Vác Erzsébet u. 22     / Bejárat   Csányi krt. 16 felől /…   Tel.:06-20-9841554

Gyakorlópálya:         2600, Vác Deákvári fasor

7.Felvétel módja:-13.5 éves kor

-Jelentkezési lap,  iskolával kötött  szerződés  kitöltése!

-Személyi igazolvány,lakcímkártya.

-18. életévét nem töltötte be a tanuló, szülői aláírás szüksége

8.Orvosi alkalmassági igazolás :” AM”  kat. nem  kell!

9.Elméleti vizsgára jelentés feltételei:-Elméleti tanfolyam teljesítése,   -13 év 9 hónap betöltése  -Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon  belül jelenthető le vizsgára,12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni.  A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a vizsgaközpont részére, ha mégsem, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, vizsgaigazolás nem állítható ki.

-Elsősegély vizsgát nem kell tenni az alábbi végzettségű tanulóknak: Orvosi diploma, Állatorvosi diploma, Egészségügyi főiskola, Szakközépiskola, Szakiskola. Csak a megszerzett végzettség mentesít a vizsga alól. Részletes felsorolás a 24/2005 GKM rendeletben.

-Amennyiben szükséges elsősegély vizsga, a tanfolyam iskolánknál elvégezhető (12.000Ft) A vizsgát a Pest Megyei Vöröskereszt szervezi.

10.Elméleti oktatás időtartalma:  ( 45 perc / óra ) 10 perc szünet

-Kresz :10 óra , - Járművezetés elmélete: 4 óra =   kötelező minimális óraszám : 16 óra

-A vezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

Gyakorlati oktatás időtartama( 50 perc/óra):-alapoktatás :4 óra,    - városi vezetés  : 6 óra,

járműkezelési vizsga: 15 perc                                   Forgalmi vizsga: 30 perc

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a tanfolyamot be kell fejezni, ellenkező esetben az addig megszerzett eredmények érvényességüket vesztik. .Járművezetési vizsgafeltétele: -sikeres elméleti vizsga,  -min.4 óra alapoktatás

A forgalmi vizsgára jelentés feltétele:sikeresjárm.vezetési vizsga, -min. 14 éves kor, - minimális gyakorlati óraszám( 10 ) és 100km  menettávolság teljesítése!Tandíj,vizsgadíj befizetése!

11. A gyakorlati oktatás Derbi Senda 50 váltós  motorkerékpárraltörténik. Vagy kategóriának megfelelő  saját motorkerékpárral.

12.Hiányzás pótlása: A tanfolyamra jelentkezőnek elméleti és gyakorlati oktatáson kötelező részt venni. Az elméleti hiányzásokat ( 10 % ) az iskolavezetővel egyeztetve pótolni kell!

13. Tandíj:   Elméleti tanfolyam díj: 20.400 Ft    +  vizsgadíj  4.600Ft

Gyakorlati oktatás díja: 5500Ft/óra  ( 10 óra + vizsgaóra= 11óra) +Járműkezelési vizsgadíj:3600Ft  +  forgalmi vizsgadíj: 3600Ft

14. A „AM” kategóriás képzésben nincs lehetőség szakmai felmentésre a tanfolyam végzése illetve a vizsgázás alól. Kivéve: siket tanulót! Az elméleti képzés alól-kérésére-az iskolavezetőmentesíti!

15. A tanulónak joga van a képzés során oktatót vagy más képzőszervet választani. Az addigigénybevett szolgáltatások díját a tanuló

köteles kiegyenlíteni. A teljesített oktatásról az iskola igazolást ad 3 munkanapon belül. Az igazolás díjmentes.

16. Oktatás helyszínei: Elméleti okt. helye:-  Vác Erzsébet u. 22  (TB mögötti parkolóból) ,  - Gyakorlópálya: Vác Deákvári fasor 6

17Gyakorlati pótórák: Az előírt óraszám, nem mindenkinek elegendő! A pótóradíj megegyezik a kötelező órák díjával ( 5500Ft/óra)

18. Az oktatással kapcsolatban észrevételt tehet az iskolavezetőnél személyesen vagy a szakmai felügyeleti szervnél:

- Felügyeleti szerv:KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5

-Engedélyező Hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

19.A tanuló jogai:.- A tanuló a szerződés aláírásával tudomásul veszi az abban foglaltakat. Köteles a gyakorlati oktatás során érvényes arcképes igazolványmagánál tartani és a vizsgákon is csak így vehet részt! Motoros ruházat, védőfelszerelés KÖTELEZŐ!!

20. Vizsgadíjak: -Elmélet vizsga: 4600Ft, -Járműkezelési vizsgadíj: 3600Ft,-   Forgalmi vizsga:3600 Ft. Befizetés átutalással vagy készpénzben az iskola pénztárában. A forgalmi vizsgadíj   nem tartalmazza a forgalmi vizsgán történő vezetés óradíját.

21.Sikeres vizsga után a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.Az első jogosítványnál, okmányirodákban kell bemutatni a vöröskeresztes kártyát!

Külföldi állampolgár jogszerű magyarországi tartózkodását igazolni kell!

Tanfolyamok

Segédmotor

AM kategória

Motorkerékpár

A1, A2 ,A kategória

Személyautó

B1, B kategória